OZBUD

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE Sp. z o.o.
53-609 Wrocław , ul. Fabryczna 20

KRS: 0000061628
Kapitał Zakładowy: 50.000 PLN
REGON: 932275244 NIP: 897-16-52-494

Sekretariat

tel./fax:
(071) 354 43 26

Dział Przygotowania Produkcji

tel.: (071) 354 43 27
fax: (071) 354 43 28
e-mail:biuro@ozbud.com.pl